Bij exporteren is goede voorbereiding van belang: van marktverkenning en het vinden van de juiste handelspartners tot het opstellen van leveringsvoorwaarden en klantenservice. Hierbij kan de hulp van een exportdeskundige u veel zorgen, tijd en geld besparen in het hele exportproces.

De exportdeskundigen helpen u graag uw exportambities te realiseren, ongeacht in welke fase van het exportproces u zit. Profiteer daarom van ons uitgebreide netwerk in verschillende landen. Bij ons is uw export in goede handen is waar u ook naar toe wilt exporteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen in het exportproces. Klik op de stappen voor meer informatie of neem daarentegen direct contact op met onze experts die u bij elk van deze exportstappen kunnen ondersteunen.

Als bedrijf met exportambities doet u er verstandig aan om zich eerst te oriënteren, voordat u concrete stappen zet om internationaal te ondernemen. U kunt in kader hiervan een exportplan opstellen met daarin:

Interne analyse:

Breng uw interne bedrijfsprocessen in kaart om te zien of uw bedrijf qua capaciteit, financiële middelen en personeel in staat is om buitenlandse vraag aan te kunnen.

Marktverkenning:

Breng de kansen en obstakels van potentiële markten goed in kaart, zodat u weet naar welke markt u uw producten het beste kunt exporteren en wie uw concurrenten zijn.

Export-/importregelgeving:

Verdiep u in de regelgeving en douaneprocedures zodat u weet met welke invoertarieven, handelsverdragen en eventueel import- of exportbeperkingen te maken kunt krijgen.

Subsidies en ondersteuning:

Zoek uit of u als (beginnend) exporterend bedrijf eventueel in aanmerking komt voor overheidssubsidies of -ondersteuning die uw exportplannen faciliteren. Wij verwijzen u graag naar interessante algemene websites.

Indien u een aantrekkelijke buitenlandse markt heeft geïdentificeerd voor uw product, is het aan te raden om u eerst verder voor te bereiden, voordat u daadwerkelijk begint met exporteren. Dit kan door:

Veldonderzoek:

Ga tenslotte op handelsmissie naar uw potentiële exportland of bezoek daar een vakbeurs om interesse in uw product te peilen en contact te leggen met potentiële afnemers of distributeurs.

Distributiekanaal:

Beslis op welke wijze u uw product wilt distribueren binnen de potentiële markt, hetzij zelf via eigen lokale vestiging hetzij via een distributeur met een goed lokaal netwerk.

Producteisen:

Loop na welke lokale regels gelden voor het verkoop en gebruik van uw product, inclusief eventuele uit te voeren keuringen of aan te vragen certificaten.

Risicobeheer:

Ga ook na welke risico’s komen kijken bij de export, zoals wanbetaling, verhoging van invoerrechten, valutaschommelingen, aansprakelijkheid, beschadigde goederen, diefstal en corruptie.

Na zorgvuldige voorbereiding om uw kans op succes te maximaliseren, is het tijd om uw exportplan daadwerkelijk uit te voeren. Daarvoor moet u de volgende zaken regelen:

Contracten:

Leg met uw klanten, zakenpartners of distributeurs schriftelijk de leveringsvoorwaarden en incoterms vast. Let hierbij vervolgens op de kosten, verantwoordelijkheden en risico’s en toepasselijk recht.

Logistiek:

Zoek een goede expediteur die de producten voor u naar het buitenland kan vervoeren. Verzeker verder dat het transport en de levering plaatsvindt volgens de gemaakte leveringsafspraken.

Exportdocumenten:

Zorg dat de juiste documenten en vergunningen worden aangevraagd en alle benodigde informatie is aangeleverd om uw product vervolgens door alle douaneformaliteiten en het inklaringsproces te leiden.

Financiering:

Zorg ten slotte dat uw bedrijf genoeg financiële middelen heeft om de export te bekostigen. Maar ook om eventuele tegenslagen (container kwijt) op te vangen en eventuele zekerheden te kunnen geven.

Als u als bedrijf naar het buitenland exporteert, moet u ook aan nazorg doen. Daardoor verzekert u dat u uw buitenlandse marktaandeel niet alleen behoudt, maar ook laat groeien. Hiervoor is belangrijk:

Klantenservice:

Zorg voor een goede klantenservice of regioverantwoordelijke. Dit verzekert dat uw consumenten of afnemers tevreden blijven over de kwaliteit en ook de levering van uw product.

Online kanalen:

Gebruik uw en andere relevante websites om uw product te promoten en verkopen in markten waarin u actief bent. Let erop dat deze strategie in lijn met uw exportplan is.

Geschillen en naleving:

Neem ten slotte een lokaal advocatenkantoor in de arm om eventuele geschillen met uw afnemers aldaar. Het kantoor kan tevens verzekeren dat u in lijn met de lokale wetgeving blijft handelen.

Onze exportdeskundigen helpen u graag bij deze en andere stappen. U vindt ze op onze pagina met adviseurs of neem direct contact met ons op via info@mastersinexport.